§85 – Socialpædagogisk støtte

Bostøtte til voksne over 18 år. Der tilknyttes en fast kontaktperson, og der kan ydes støtte hele døgnet, alle årets dage.

Socialpædagogisk støtte er en ydelse, der gennem motivation, vejledning og støtte har til formål at udvikle eller fastholde borgers funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til borgerens situation. Socialpædagogisk støtte retter sig blandt andet mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder i forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder at skabe struktur i hverdagen og understøtte deltagelse i samfundets almene fællesskaber.

 

Vi kan hos Fønikscare levere støtte indenfor følgende ydelser jf. Fælleskommunalt Indsatskatalog:

 

Støtte til praktiske opgaver

støtte til daglige opgaver i hjemmet

støtte til administration

støtte til etablering i bolig

 

Støtte til samfundsdeltagelse

støtte til kontakt til offentlige og private instanser

støtte til transport

støtte til beskæftigelse

støtte til uddannelse

 

Støtte til relationer og fællesskaber

støtte til sociale relationer

støtte til varetagelse af forældrerollen

 

Støtte til sundhed

støtte til behandling

støtte til sund levevis

støtte til personlig hygiejne

støtte til seksualitet

støtte til psykisk trivsel

 

Afklaring

Pædagogisk udredning er en aktivitet, hvor en borgers funktionsevne afdækkes i forhold til daglige aktiviteter. Herunder afklaring af borgerens mestringsevne, som er af stor betydning for hvordan vi opfatter, håndterer og handler i forskellige situationer. Indsatsen har til formål at give pædagogisk støtte til at mestre hverdagen samt opnå praktiske og sociale færdigheder. Forløbet er af en varighed på 3 måneder med mulighed for forlængelse. Der udarbejdes statusnotater med afsæt i temaerne i udredningen i VUM 2.0.

Det første statusnotat udarbejdes efter 1,5 måned og den endelige statusrapport udarbejdes 14 dage inden aftalt opfølgning.

Omfanget og varigheden af støtten kan være varierende alt efter behov, defineret i bestilling fra myndighed.
Indsatsen leveres som mobilt tilbud. Alle forløb tilrettelægges individuelt i samarbejde med borger, visiterende kommunes myndighed og os hos Fønikscare. Dette ud fra bestilling fra myndighed. Vi udarbejder på baggrund af indsatsplanen delmål i samarbejde med borgeren. Alle forløb dokumenteres i EG-Sensum og der udarbejdes statusnotat efter VUM 2.0 til opfølgningen på indsatsen.

Fønikscare Copyright 2024 © Alle rettigheder forbeholdes