Benjamin Viktrup

Stifter & Medejer

Social- og sundhedsassistent

Står for den daglige drifte af Fønikscare samt varetager og udfører de opgaver som virksomheden tager ind.

Har Bred psykiatrisk erfaring fra både sengepsykiatrien og ambulant psykiatri. Har erfaring fra voksenpsykiatri, retspsykiatri og børn-og ungdomspsykiatrien. Har arbejdet meget med konflikthåndtering samt forbyggelse af tvang og genindindelæggelser.

Har kompetencer til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt.

Louise Marckmann Hansen

Stifter & Medejer

Specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bidrage til den daglige drift og aministrativ arbejde i Fønikscare. Varetager og udfører desuden de opgaver som virksomheden tager ind.

Har bred psykiatrisk erfaring fra sengepsykiatri og ambulant psykiatri. Dette særlig inden for voksenpsykiatri og det retspsykiatriske felt. Har varetaget rollen som behandler for psykiatriske patienter i ambulante forløb fra udredning til afslutning. 

Har kompetencer til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt.

support-hands

Om Fønikscare

Fagligt kompetente medarbejdere

Målgruppen for vores tilbud er borgere i alle aldre, som lider af en psykiatrisk lidelse eller sårbarhed. Det henvender sig til borgere, som har behov for en behandlingsmæssig indsat i forhold til psykiatriske og/eller sociale problemstillinger.

Fønikscare tilbyder støttekontaktpersonsordning, §85 bostøtte, aktivitetstilbud, ledsagelse og varetagelse af enkeltmandsprojekter til målgruppen. Vi råder desuden over fagligt kompetent vikardækning indenfor det psykiatriske felt.

Fønikscare henvender sig derfor bl.a til de danske kommuner, de danske regioner og opholdssteder herunder psykiatriske afdelinger, lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien samt kommunale og private opholdssteder og tilbud.

Det er dog også muligt som privat person at henvender sig til Fønikscare for hjælp.

Fønikscare er en virksomhed hvor stor faglighed og høj kvalitet er grundlæggende elementer. Fønikscare bygger på et humannistisk menneskesyn, hvor hver borger ses som et selvstændigt individ og hvor alle mennesker er ligeværdige.

Mennesket er et socialt væsen, som er afhængig af sit miljø og relationer til familie, venner, behandlere og det som ellers omgiver det. vi tror på en helhedsorienteret indsats til borgere i ofte komplekse situationer, hvor borgerens medinddragelse, trivel og recovery er i fokus.

Fønikscare bygger derfor på et værdisæt af Fagligehed, Anerkendelse, Nærvær, medinddragelse og udvikling.

Ideen til etableringen af Fønikscare udspringer af vores mange år i psykiatrien og vores passion for at levere den bedst mulige behandling og omsorg til borgere med psykiatriske og/eller sociale problemstillinger.

Vi ønsker et fleksibelt tilbud, med stor kontiunitet og som er tilgængeligt på alle tider af døgnet, alle årets dage, da vores erfaring viser os, at der er behov for et sådant tilbud. Vi mener, at dette kan være med til at hjælpe flest muligt samt nedbringe antallet af indlæggleser på psykiatrisk afdeling og forebygge uhensigsmæssige situationer.

Vi ser et behov for fleksibilitet i forhold til, at lette sårbare overgange og undgå, at vi taber borgerne mellem to stole og dermed forværrer deres livssituation.

Formålet er derfor, at skabe et tilbud med høj grad af tilgængelighed og som bidrager til en bedre livskvalitet og behandling til borgere med psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og udfordringer.

Vi har erfaring med håndtering af langt de fleste psykiatriske lidelser.
Du kan læse om de forskellige diagnoser ved at klikke på linksene nedenfor.

Hvorfor vælge Fønikscare?

Fønikscare ejes og drives af personer med stor faglighed og ekspertise

Stor Faglighed

Personligt engagement

Det personlige engagement skinner igennem i virksomheden som helhed og det arbejde vi udfører hver dag. Tilgængelighed, fleksibilitet og relationer er noget vi vægter højt og derfor noget vi har meget fokus på i vores arbejde. Vi ønsker hele tiden, at dygtiggøre os og orientere os om den nyeste viden inden for faget.

Individuelt tilpasset den enkelte borgers behov

Fønikscare kan levere en indsats der er individuelt tilpasset den enkelte borgers behov og hvor borgeren mødes der hvor vedkommende er. Ud fra dette finder vi sammen vejen til et selvstændigt og meningsfuldt liv uden behov for støtte.

© 2020 Lovecare. All rights reserved.