§32 - Kontaktperson

Der leveres følgende støttende indsatser:

Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. Kontaktpersonsordning for børn og unge under 18 år. Støtten kan ydes til børn, unge og deres familie efter behov. Der tilknyttes en fast kontaktperson med en relevant socialfaglig eller sundhedsfaglig baggrund og erfaring. Denne vil være til rådighed når behovet for støtte eller rådgivning opstår.

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Omfanget og varigheden af støtten kan være varierende alt efter behov defineret i bestilling fra myndighed.

Alle forløb tilrettelægges individuelt i samarbejde med barnet/den unge/familien, visiterende kommune og kontaktperson. Dette ud fra en eventuel Barnets plan eller Ungeplan. Alle forløb dokumenteres i EG-Sensum og der udarbejdes statusrapporter.

 

Fønikscare Copyright 2024 © Alle rettigheder forbeholdes