Hvem er Fønikscare

Vores ydelser dækker bla:

Vi ønsker et fleksibelt tilbud, med stor kontiunitet og som er tilgængeligt på alle tider af døgnet, alle årets dage, da vores erfaring viser os, at der er behov for et sådant tilbud.

Vi mener, at dette kan være med til at hjælpe flest muligt samt nedbringe antallet af indlæggleser på psykiatrisk afdeling og forebygge uhensigsmæssige situationer.

Vi ser et behov for fleksibilitet i forhold til, at lette sårbare overgange og undgå, at vi taber borgerne mellem to stole og dermed forværrer deres livssituation.

Vores ydelser indeholder bla:

 • Støttekontaktpersonsordning
 • Kommunale og private opholdssteder
 • Enkeltmandsprojekter
 • Vikardækning og En til En kontakt

17 ÅrsErfaring Med Psykiatri

https://usercontent.one/wp/www.foenikscare.dk/wp-content/uploads/2022/10/about-3-1.jpeg?media=1666687463

Vi tilbyder kvalitetspersonale til sundhedssektoren i hele Danmark

Fønikscare tilbyder en hjælpende hånd til psykiatrien

faq-2-1

Hvorfor vælge Fønikscare?

Vores passion er at give den bedste behandling

Fønikscare er specialiseret i psykiatrisk behandling og pleje. Vi kan derfor tilbyde kvalificeret arbejdskraft til psykiatrien. Vi tilbyder individuelt tilpassede ydelser til borgere med psykiatriske og/eller social problemstillinger. Fønikscare tilbyder bostøtte og støttekontaktpersonsordning, hvor der der er mulighed for kontakt til en fagperson døgnets 24. timer, alle årets dage.

Vi tilbyder desuden varetagelse af andre opgaver og vikardækning indenfor det psykiatriske felt. Fønikscare henvender sig både til Kommuner, regioener og private. Vi leverer bl.a ydelser til psykiatriske afdelinger, lokalpsykiatrien, socialpsykiatrien, kommunenale og private bosteder.

Vikardækning ved akut behov

Fønikscare kan anvendes ved vikardækning både planlagt og ved akut opstået behov. Vi dækker vagter indenfor det psykiatriske felt. Ved behov for vikar kontakt Fønikscare og forhør om muligheder og priser. Fønikscare leverer altid fagligt kompetente vikarer.

Paragraf §85 Bostøtte

En §85 Bostøtte er et tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som har behov for ekstra støtte og hjælp. Samtaler med §85 Bostøtte kan foregå både ved personligkontakt og via telefon. Hos Fønikscare er der mulighed for kontakt til en fagperson døgnets 24 timer, da det er vores erfaring at der er behov for mulighed for kontakt også i de sene aftentimer eller om natten.

 • Samtaler af både støttende og terapeutisk karakter. Dette inden for en kognitiv referenceramme. Samtalerne kan både være planlagte og ved akut behov.
 • Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser på psykiatrisk afdeling.
 • Arbejde med mestringsstrategier og beroligende metoder.
 • Bidrage til observation af virkning/bivirkninger i forhold til den medicinske behandling.
 • Støtte og deltagelse ved møder, hvor borger finder behov for dette.
 • Støtte til opstart og fastholdelse af uddannelse eller job samt meningsskabende aktiviteter.
 • Der ydes støtte til dagligdagsudfordringer samt til at skabe den nødvendige struktur for den enkelte borger. 
 • vi samarbejder desuden med pårørende, hvis dette ønskes fra borgers side.
 • Stor fleksibilitet

Hos Fønikscare tilbyder vi §85 Bostøtter med relevant sundhedsfaglig uddannelse og bred erfaring inden for det psykiatriske felt. Vi er i tæt dialog og samarbejde med visiterende kommune og arbejder udfra målsætninger i den individuelle handleplan. Vi har desuden stort forkus på medinddragelse af borgeren.

Stor vidensbank omkring psykisk sygdom

Læs artikler fra vores blog

Vi skal passe på hinanden

Forældreguide: Hvordan man håndterer ADHD hos børn

Hvad er ADHD? ADHD, eller Attention-deficit/hyperactivity disorder, er en neuroudviklingsforstyrrelse, der påvirker både børn og voksne. Det er kendetegnet ved symptomer på […]

Vi skal passe på hinanden

Forståelse og håndtering af angst hos børn: En guide til forældre

Hvad er angst og hvordan påvirker det børn? Angst er en alvorlig tilstand, der kan påvirke børn på mange måder. Det kan […]

symptomer på angst og depression
Vi skal passe på hinanden

Symptomer på angst og depression

Symptomer på angst og depression Angst og depression er to af de mest udbredte psykiske sygdomme i verden. Mange mennesker lider af […]

17

Års Erfaring

53

Antal Vikar Til Rådighed

30

Sygeplejsker

100%

Tilfredsheds Garanti

Vi Har Overenskomst Sammen Med

© 2020 Lovecare. All rights reserved.