Screenshot_9

Hos Fønikscare går vi ind for, at afhjælpe de udfordringer, som til tider kan blive svære i hverdagslivet

Hos Fønikscare tilbyder vi privat støtte, til alle med børn og unge i alderen 6-30 år. Vi tilbyder hjælp i alle døgnets 24 timer.

Hvad er formålet?

Formålet er at fremme livskvaliteten til mennesker som sociale udfordringer i daglig dagen og deres pårørende. 

 

En privat  støtte, er ikke et behandlingstilbud der erstatter behandling i andet regi (eks psykiatrien, læger m.m) men skal ses som et supplement til måske allerede igangværende behandling uden for hjemmet. 

Vi starter alle forløb med et indledende møde, hvor vi får afklaret jeres behov for hjælp og støtte. Sammen laver vi en handleplan, så vi hele tiden har et fælles mål at arbejde efter. Vi holder løbende evalueringer undervejs i forløbet, for at sikre fremgang. Ved afslutning vil i modtage råd og vejledning ift jeres evt fremtidige behov. 

Privat støtte

Hos Fønikscare går vi ind for, at afhjælpe de udfordringer, som til tider kan blive svære i hverdagslivet. For os er diagnoser ikke det væsentligste. Derimod har vi fokus på at yde hjælp, omsorg og støtte til at fremme færdigheder, som kan være midlertidig fraværende, pga nedsat psykiske, fysiske og/eller sociale problemstillinger.

Mange oplever desværre lang ventetid til behandling, i enten psykiatrien og/eller kommunerne, grundet øget behov for hjælp til børn og unge. 

Hvad er en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er en professionel medarbejder, der yder støtte og vejledning til børn og unge i alderen 6-30 år, hvor der er behov for ekstra støtte i hjemmet.

Støttekontaktpersoner kan også træde til, når der er behov for en mindre kompleks og mere afgrænset støtteindsats i familien. 

Hos Fønikscare tilbyder vi hjælp alle døgnets timer

En af Fønikscare’s erfarne støttekontaktpersoner er fast tilknyttet det enkelte forløb. De har har en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund.

Som en del af Fønikscare’s hold træder støttekontaktpersonen ind i rollen og yder den støtte og vejledning, som der er behov for.

Støttekontaktpersonen arbejder efter handleplansmål og er fleksibel i forhold til tid og sted i opgaveløsningen.
Opgaverne kan tilpasses individuelt. Alle forløb kan dokumenteres i EG SENSUM, hvis der er behov for det.

Opfølgning

En støttekontaktperson kan hjælpe med at følge op på aftaler og planer, således at personen får den nødvendige støtte og opmærksomhed.

Støttende samtaler

En støttekontaktperson kan være en person at tale med, lytte og give støtte og råd i svære situationer.

Hjælp til at skabe kontakt til de rette personer i systemet

En støttekontaktperson kan hjælpe med at navigere i systemet og finde den rette hjælp og støtte.

Psykoeducation

En støttekontaktperson kan tilbyde psykoeducation omkring forskellige problemstillinger og symptomer, således at personen kan få en bedre forståelse af sin situation.

Relations arbejde

En støttekontaktperson kan hjælpe med at opbygge og vedligeholde relationer til andre mennesker og styrke sociale færdigheder.

Være en støtte/deltagelse til samtaler i det offentlige

En støttekontaktperson kan støtte personen og deltage i samtaler med det offentlige, f.eks. på kommunen eller hos lægen.

Støtte til uddannelse og job

En støttekontaktperson kan hjælpe med at finde og opretholde uddannelse eller job, og hjælpe med at overkomme barrierer.

Håndtering af symptomer

En støttekontaktperson kan hjælpe med at håndtere symptomer og forbedre livskvaliteten.

Sparring til pårørende

En støttekontaktperson kan give sparring til pårørende omkring den bedste måde at hjælpe personen på.

Tag det første skridt: Få hjælp til at håndtere udfordringer i hverdagslivet

Er du eller nogen, du kender, ramt af eksempelvis udfordringer i forbindelse med:

  • Psykisk sygdom
  • Fritid og venner
  • Isolation fra fællesskaber
  • Lavt selvværd
  • Følelse af tristhed
  • Indadvendthed
  • Grænsesøgende adfærd
  • Lav frustrationstærskel 

Kan du genkende overstående så tag kontakt til Fønikscare, allerede idag! 

Vores støtte-kontaktpersoner har alle mange års erfaring, gennem uddannelse, erhvervserfaring og livserfaring.

cta-1-1

100%

Faglig sparring

Skriv til os
Vi er her for at hjælpe!

Hos Fønikscare tilbyder vi kun skræddersyede forløb, hvor jeres behov er udgangspunktet for samarbejdet. Vores støtte-kontaktpersoner modtager faglig sparring og supervision løbende fra vores sygeplejersker.

Ring og få en uforpligtende samtale på tlf. 30 40 52 52

© 2020 Lovecare. All rights reserved.